Wysyłka i zwroty

Wysyłka i zwroty

Odstąpienie od umowy (Zwrot)

Zgodnie z art 27. ust 1 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument
lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo
odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty objęcia w posiadanie produktu.

Jak dokonać zwrotu zakupionego produktu?

Aby dokonać zwrotu zakupionego produktu i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty, poinformuj Sprzedawcę o swojej decyzji składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Masz na to 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

W jaki sposób poinformować Sprzedawcę o zwrocie?

Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, ale najlepiej uczynić to na piśmie. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe możliwości poinformowania Sprzedawcy o zwrocie:

1. oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz przesłać na adres e-mail Sprzedawcy: takaceramics@wp.pl. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Twojego oświadczenia. Od tego momentu masz 14 dni kalendarzowych na odesłanie produktu, którego dotyczy oświadczenie po odstąpieniu od umowy.

2. oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z produktem oraz dowodem zakupu możesz odesłać na adres Sprzedawcy: Ewa Sikora, ul. Generała Zajączka 8, 96-313 Jaktorów-Kolonia.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do odstąpienia od umowy zostało szczegółowo opisane w §10 Regulaminu Sklepu.

Odsyłane produkty odpowiednio zabezpiecz przed uszkodzeniami w czasie transportu.
Do paczki włóż egzemplarz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.

Odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwrotu dokonujesz na własny koszt.

Zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy o prawach konsumenta (DZ.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje

Jako konsument masz możliwość złożenia reklamacji z tytułu
niezgodności produktu z umową.

Jak zgłosić reklamację z tytułu niezgodności produktu z umową?

W przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, jako konsument masz prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Forma złożenia reklamacji jest dowolna, niemniej warto to zrobić pisemnie.

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia:

1. adres e-mail: takaceramics@wp.pl , na który możesz wysłać reklamację;

2. adres Sprzedawcy: Ewa Sikora, ul. Generała Zajączka 8, 96-313 Jaktorów-Kolonia;

3. telefon kontaktowy: 500 241 040;

Jeśli w ramach reklamacji odsyłasz produkt do Sprzedawcy, odpowiednio zabezpiecz go przed uszkodzeniami w czasie transportu. Do paczki włóż egzemplarz reklamacji oraz dowód zakupu.

Informacje dodatkowe:

Twoje prawo do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności produktu z umową zostało szczegółowo opisane w §9 Regulaminu Sklepu.

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

0
0